“A” kategória

Jelentkezés feltételei:

 • 23 és fél év betöltése
 • alapiskolai végzettség (8 ált.), orvosi alkalmassági igazolás
 • Elméleti tandíj
  Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
 • Elméleti tanfolyam elvégzése, 23 és háromnegyed év betöltése, vizsgadíj befizetése.
 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 33 óra – két éven túl megszerzett (Akorl, A1, A2) alkategória esetén: 3 óra
 • Az elméleti oktatás tanteremben, rögzített időpontban történik. A részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell!
  Gyakorlati vezetés feltétele:
 • Sikeres elméleti vizsga, vezetési óra részlet befizetése (5 óra).
  Választható motortípusok: – SUZUKI GSF 600; Suzuki GSF 650s Bandit
  Oktató: Zavarkó Zsolt
  Gyakorlati képzés kötelezően előírt óraszámai:
 • Alapoktatás (Járműkezelés): 10 óra, – két éven belül megszerzett (Akorl, A2) alkategória esetén: 4 óra
 • két éven túl megszerzett (Akorl, A2) alkategória esetén: 2 óra
 • két éven belül megszerzett (A1) alkategória esetén: 6 óra
 • két éven túl megszerzett (A1) alkategória esetén: 4 óra
 • Főoktatás (forgalom): 16 óra, – két éven belül megszerzett (Akorl, A2) kategória esetén: 8 óra
 • két éven túl megszerzett (Akorl, A2) alkategória esetén: 6 óra
 • két éven belül megszerzett (A1) alkategória esetén: 10 óra
 • két éven túl megszerzett (A1) alkategória esetén: 6 óra
  Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!
  A gyakorlati órákat előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.
  Képzés díjai: Elmélet: 50.000ft, – Gyakorlat: Járműkezelés: 11.000 Ft/óra ; Forgalom: 10.000 Ft/óra
  A képzési díjak változásának jogát a képzőszerv fenntartja.
  Vizsgadíjak: Elmélet: 4.600ft -Járműkezelés: 4.700ft – Vizsgapálya díj: 6.000ft – Forgalom: 11.000ft
  A vizsgadíjat a képző szervnél kell befizetni, melyet a képző szerv a KAV VUO Heves megyei Ügyfélszolgálatán befizeti.
  Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV vizsgálaton részt vesz.
  Közúti elsősegélynyújtó vizsga:
  Aki nem rendelkezik ilyen vizsgával, annak a képző szerv megszervezi a tanfolyamot, melynek vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt végzi.
  Felmentést a tanfolyam alól az kaphat, akinek megfelelő egészségügyi szakképesítése van, vagy korábban már sikeres vizsgát tett és ezt igazolni is tudja.
  A tanuló jogait és kötelezettségeit és az adatkezelésre valamint adatvédelmi jogszabályokat (melléklet) a Vállalkozási feltétel részletesen tartalmazza melyet elolvastam, tudomásul vettem és azt elfogadom.