Meg kellene osztani, hogy más is lássa. :-)

A vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

A tanfolyamra való beiratkozás, kizárólag személyesen lehetséges!

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • tanfolyamra az vehető fel, aki a 24. (21)* életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • első tandíj részlet befizetése;
 • az Autósiskolánál megkötött oktatási Szerződés;
 • a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik;
 • kitöltött jelentkezési lap;
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás (kivéve érvényes A1-es jogosítvánnyal);
 • személyigazolvány, lakcímkártya és (érvényes, C kategóriás) jogosítvány másolata.

 

“D” kategória

Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsga

 • az egyéb feltételeknek megfelel és 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb;
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el

Gyakorlati vizsga

 • sikeres elméleti vizsga;
 • csak a 24. életév betöltése után tehet;
 • csak a kötelező óraszám (29 óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után tehet;
 • vizsgadíj befizetése.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, vagy ha 1984. január 1. után megszerzett érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá
 • a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása (bizonyítvány felmutatásával).

A sikertelen KRESZ vizsga nem veszélyezteti a már meglévő vezetői engedélyt!!! A gyakorlati felkészítés után külön vizsgát tesz a Tanuló a rutinpályán (különböző parkolási gyakorlatok bemutatása), illetve a forgalomban.

Forgalmi vizsgát csak sikeres rutin és BÜ vizsga után lehet tenni.

Képzés óraszámai:
Minimálisan kötelező óraszám – 57 óra*
*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az E-LEARNING rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

Az előírt óraszámok nem mindenkinek elegendők! A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a Képzőszerv határozza meg az adott Tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

Vizsgaidők:

 • Rutin 20 perc
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 15 perc
 • Forgalmi vezetés 90 perc

Mentességek:

 • Felmenthető az elsősegély tanfolyam és vizsga alól, aki 1984. január 1. után tett valamilyen kategóriából vizsgát, vagy szakirányú végzetséggel rendelkezik.
 • Felmenthető MŰSZAK- ÉS BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS tanfolyam és vizsga alól, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik (pl. autószerelő, gépészmérnök).

A felmentést az Iskolavezető végzi a felmentés alapjául szolgáló okirat bemutatása után.

* A “D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában: a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek, javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére. Az életkor betöltéséig a kizárólag a meghatározott járművek vezetésére jogosító „D” kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.