“D” kategória

Jelentkezés feltételei:

 • 23 és fél év betöltése
 • „B” és „C” kategóriás jogosítvány
 • alapiskolai végzettség (8 ált.), orvosi alkalmassági igazolás
 • Elméleti tandíj


Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti tanfolyam elvégzése, 23 és háromnegyed év betöltése, vizsgadíj befizetése.
 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 28 óra

Az elméleti oktatás tanteremben, rögzített időpontban történik. A részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell!


Gyakorlati vezetés feltétele:

 • Sikeres elméleti vizsga, vezetési óra részlet befizetése (5 óra).


Választható gépkocsi típusok:

MAN – Oktató: Németh Zoltán Tibor


Gyakorlati képzés kötelezően előírt óraszáma:

 • Alapoktatás (Járműkezelés): 6 óra
 • Főoktatás (forgalom): 23 óra


Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!
A gyakorlati órákat előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.


Képzés díjai:

 • Elmélet: 60.000 Ft + 20.000 Ft Bü képzés
 • Gyakorlat: 16.000 Ft/óra


A képzési díjak változásának jogát a képzőszerv fenntartja.


Vizsgadíjak:

 • Kresz: 4.600.-ft,
 • Biztonsági üzem.: 4.400.-ft,
 • Rutin: 3.500.-ft
 • Forgalom: 18.500ft,
 • Rutinpálya használati díj: 8.000 ft
 • Bü terembérleti díj: 10.000 ft

A vizsgadíjat a képző szervnél kell befizetni, melyet a képző szerv a KAV VUO Heves megyei Ügyfélszolgálatán befizeti.
Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV
vizsgálaton részt vesz.
A tanuló jogait és kötelezettségeit valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot ( melléklet ) a Vállalási feltétel
részletesen tartalmazza melyet elolvastam, tudomásul vettem és azt elfogadom!

Letöltheted PDF formátumban

Jelentkezési lap