Jelentkezés feltételei:
– 20 és fél év betöltése
– alapiskolai végzettség (8 ált.), orvosi alkalmassági igazolás
– Elméleti tandíj
Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
– Elméleti tanfolyam elvégzése, 20 és háromnegyed év betöltése, vizsgadíj befizetése.
– Elméleti tanfolyam óraszáma: 20 óra
– Az elméleti oktatás tanteremben, rögzített időpontban történik. A részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell!
Gyakorlati vezetés feltétele:
– Sikeres elméleti vizsga, vezetési óra részlet befizetése (5 óra).
Választható gépkocsi típusok:
– DAF Tehergépkocsi + pótkocsi
Gyakorlati képzés kötelezően előírt óraszáma:
– Alapoktatás (Járműkezelés): 6 óra
– Főoktatás (forgalom): 8 óra

 

B kategória + vontatvány

Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!
A gyakorlati órákat előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.
Képzés díjai:
– Elmélet: 65.000 Ft (Bü képzéssel együtt) – Gyakorlat: 8200 Ft/óra
A képzési díjak változásának jogát a képzőszerv fenntartja.
Vizsgadíjak:
– Elmélet kresz: 4.600.- ft, – Műszaki: 4.600.- ft
– Biztonsági ell. és üzemeltetés: 4.400.- ft, – Rutin: 3.500.- ft, – Forgalom: 11.000.- ft
A vizsgadíjat a képző szervnél kell befizetni, melyet a képző szerv a KAV Heves megyei VUO Ügyfélszolgálatán befizeti.
Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV
vizsgálaton részt vesz.
A tanuló jogait és kötelezettségeit valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot ( melléklet ) a Vállalási feltétel
részletesen tartalmazza melyet elolvastam, tudomásul vettem és azt elfogadom!