“C” kategória

Jelentkezés feltételei:

 • 17 és fél év betöltése
 • alapiskolai végzettség (8 ált.), orvosi alkalmassági igazolás
 • Elméleti tandíj


Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti tanfolyam elvégzése, 17 és háromnegyed év betöltése, vizsgadíj befizetése.
 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 80 óra

Az elméleti oktatás tanteremben, rögzített időpontban történik. A részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell!


Gyakorlati vezetés feltétele:

 • Sikeres elméleti vizsga, vezetési óra részlet befizetése (5 óra).


Választható gépkocsi típusok:

MAN TGA – Oktatók: ZAVARKÓ ZSOLT BÉLA


Gyakorlati képzés kötelezően előírt óraszáma:

 • Alapoktatás (Járműkezelés): 6 óra
 • Főoktatás (forgalom): 23 óra


Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!
A gyakorlati órákat előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.

Képzés díjai:

 • Elmélet: 80.000 Ft + 20.000 Ft Bü képzés –
 • Gyakorlat 14.000 Ft/óra

 • A képzési díjak változásának jogát a képzőszerv fenntartja.

Vizsgadíjak:

 • Elmélet kresz: 4.600 ft,
 • Műszaki: 4.600 ft;
 • Munkavédelem: 4.600 ft
 • Biztonsági ell. és üzemeltetés: 4.400 ft,
 • Rutin: 3.500 ft,
 • Forgalom: 11.000 ft
 • Bü terembérleti díj: 10.000 ft
 • Rutinpálya bérleti díj: 8.000 ft

A vizsgadíjat a képző szervnél kell befizetni, melyet a képző szerv a KAV Heves megyei Ügyfélszolgálatán befizeti

Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV vizsgálaton részt vesz.
A tanuló jogait és kötelezettségeit valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot ( melléklet ) a Vállalási feltétel részletesen tartalmazza melyet elolvastam, tudomásul vettem és azt elfogadom!

Letöltheted PDF formátumban

Jelentkezési lap