Autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint

C) kategóriás tanfolyam

Jelentkezés feltételei:                      

 • 20 és fél év betöltése
 • Alapiskolai végzettség (8 ált.), orvosi alkalmassági igazolás
 • Elméleti tandíj

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:                                   

 • Elméleti tanfolyam elvégzése, 20 és háromnegyed év betöltése, vizsgadíj befizetése.
 • Elméleti tanfolyam óraszáma:  80 óra
 • Az elméleti oktatás tanteremben, rögzített időpontban történik. A részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell!

Gyakorlati vezetés feltétele:

 • Sikeres elméleti vizsga, vezetési óra részlet befizetése (5 óra).

Választható gépkocsi típusok:

–  DAF Tehergépkocsi

Gyakorlati képzés kötelezően előírt óraszáma:

 • Alapoktatás (Járműkezelés):  6 óra
 • Főoktatás (forgalom):  23 óra

Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!

A gyakorlati órákat előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.

Képzés díjai:

 • Elmélet:  75.000 Ft (Bü képzéssel)
 • Gyakorlat:  7.700 Ft/óra
 • Bü terem díj: 10.000 Ft/fő
 • Pályadíj: 6,000 Ft

A képzési díjak változásának jogát a képzőszerv fenntartja.

Vizsgadíjak:

 • Elmélet KRESZ:    4.600.- Ft
 • Műszaki:   4.600.- Ft
 • Munkavédelem:   4.600.-Ft
 •  Biztonsági  ell. és üzemeltetés:   4.400.- Ft
 • Rutin:   3.500.-Ft
 • Forgalom:   11.000.- Ft

A vizsgadíjat a képző szervnél kell befizetni, melyet a képző szerv a HMKH Közlekedési Felügyelőségen befizeti.

Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV vizsgálaton részt vesz.

Közúti elsősegélynyújtó vizsga:

Aki nem rendelkezik ilyen vizsgával, annak a képző szerv megszervezi a tanfolyamot, melynek vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt végzi.

Felmentést a tanfolyam alól az kaphat, akinek megfelelő egészségügyi szakképesítése van, vagy korábban már sikeres vizsgát tett és ezt igazolni is tudja.

A tanuló jogait és kötelezettségeit a Vállalkozási feltétel részletesen tartalmazza melyet elolvastam, tudomásul vettem és azt elfogadom!

A tájékoztató PDF formátumban