Jelentkezés feltételei:
– 20 és fél év betöltése
– alapiskolai végzettség (8 ált.), orvosi alkalmassági igazolás
– Elméleti tandíj
Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
– Elméleti tanfolyam elvégzése, 20 és háromnegyed év betöltése, vizsgadíj befizetése.
– Elméleti tanfolyam óraszáma: 20 óra
– Az elméleti oktatás tanteremben, rögzített időpontban történik. A részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell!
Gyakorlati vezetés feltétele:

Sikeres elméleti vizsga, vezetési óra részlet befizetése (5 óra).

Választható gépkocsi típusok: DAF Tehergépkocsi + pótkocsi

Gyakorlati képzés kötelezően előírt óraszáma:

  • Alapoktatás (Járműkezelés): 6 óra
  • Főoktatás (forgalom): 8 óra

Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!
A gyakorlati órákat előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.
Képzés díjai:

  • Elmélet: 65.000 Ft (Bü képzéssel együtt)
  • Gyakorlat: 8200 Ft/óra

A képzési díjak változásának jogát a képzőszerv fenntartja.

Vizsgadíjak:

  • Elmélet KRESZ: 4.600.- ft,
  • Műszaki: 4.600.- ft
  • Biztonsági ell. és üzemeltetés: 4.400.- ft,
  • Rutin: 3.500.- ft,
  • Forgalom: 11.000.- ft
  • Pályadíj: 6,000 Ft

A vizsgadíjat a képző szervnél kell befizetni, melyet a képző szerv a KAV Heves megyei VUO Ügyfélszolgálatán befizeti.
Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV
vizsgálaton részt vesz.
A tanuló jogait és kötelezettségeit valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot ( melléklet ) a Vállalási feltétel
részletesen tartalmazza melyet elolvastam, tudomásul vettem és azt elfogadom!