“CE” kategória

Jelentkezés feltételei:

 • 20 és fél év betöltése
 • alapiskolai végzettség (8 ált.), orvosi alkalmassági igazolás
 • Elméleti tandíj
  Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
 • Elméleti tanfolyam elvégzése, 20 és háromnegyed év betöltése, vizsgadíj befizetése.
 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 20 óra
 • Az elméleti oktatás tanteremben, rögzített időpontban történik. A részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell!
  Gyakorlati vezetés feltétele:
 • Sikeres elméleti vizsga, vezetési óra részlet befizetése (5 óra).
  Választható gépkocsi típusok:
 • MAN Tehergépkocsi + pótkocsi – Oktatók: Németh Zoltán Tibor
  Gyakorlati képzés kötelezően előírt óraszáma:
 • Alapoktatás (Járműkezelés): 6 óra
 • Főoktatás (forgalom): 8 óra
  Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!
  A gyakorlati órákat előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.
  Képzés díjai:
 • Elmélet: 70.000 Ft + 20.000 Ft Bü képzés – Gyakorlat: 15.000 Ft/óra
  A képzési díjak változásának jogát a képzőszerv fenntartja.
  Vizsgadíjak:
 • Elmélet kresz: 4.600.- ft, – Műszaki: 4.600.- ft
 • Biztonsági ell. és üzemeltetés: 4.400.- ft, – Rutin: 3.500.- ft, – Forgalom: 11.000.- ft
  Bü terembérleti díj: 10.000 ft – Rutinpálya használati díj: 8.000 ft
  A vizsgadíjat a képző szervnél kell befizetni, melyet a képző szerv a KAV Heves megyei VUO Ügyfélszolgálatán befizeti.
  Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV vizsgálaton részt vesz.
  A tanuló jogait és kötelezettségeit valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot ( melléklet ) a Vállalási feltétel részletesen tartalmazza melyet elolvastam, tudomásul vettem és azt elfogadom!